Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 21 mei 2019
1. 35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en PvdA (Postema).

2. 34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 25 juni 2019.

3. 34.471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister voor Rechtsbescherming om het wetsvoorstel in te trekken. De commissie adviseert de Kamervoorzitter de stemming over het wetsvoorstel, thans onder voorbehoud geagendeerd op 28 mei 2019, te verplaatsen naar 4 juni 2019 en spreekt de verwachting uit dat de minister voor die datum door de Koning gemachtigd zal worden het voorstel daadwerkelijk in te trekken.

4. 34714, H

Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

De commissie besluit de conceptbrief vast te stellen zoals deze geagendeerd staat en door te geleiden naar de Kamervoorzitter.

5. 35000 VI, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 17 april 2019 als volgt.

- Toezeggingen T01510, T02481, T02491 en T02560 als voldaan te beschouwen.
- Toezegging T01437 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.
- Toezegging T01696 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.
- Toezegging T00969 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
- Toezegging T02137 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Toezegging T00476 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.
- Toezegging T02490 op 'gedeeltelijk voldaan' te zetten en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024.
- Toezegging T01924 als openstaand te beschouwen en de minister van Justitie en Veiligheid te rappelleren wanneer hij verwacht de beleidsreactie toe te kunnen sturen.
- Toezegging T02453 als openstaand te beschouwen en de minister voor Rechtsbescherming te rappelleren wanneer hij verwacht de beantwoording op de uitgaande brief van 7 maart 2018 toe te kunnen sturen.
- Toezeggingen T01914, T02051, T02355, T02489 en T02564 als openstaand te beschouwen wegens lopend schriftelijk overleg.

6. Toezeggingen beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De commissie stemt in met de registratie van zeven toezeggingen die tijdens de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 19 februari 2019, zijn gedaan.

Voorts besluit zij de volgende toezeggingen, die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018, als voldaan te beschouwen: T02598, T02600, T02601, T02602, T02605, T02606, T02607, T02608 en T02613. Toezeggingen T02603, T02611 en T02612 waren reeds als voldaan aangemerkt.

7. Rondvraag

De griffier deelt mee dat de plenaire vergadering volgende week - i.t.t. eerdere berichten - op maandagavond 27 en dinsdag 28 mei plaatsvindt.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren