Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

De commissie besluit de bespreking van de brief over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet aan te houden tot 21 mei 2019 en daarbij ook de reactie van de minister voor Medische Zorg en Sport van 14 mei 2019 op de brief van de commissie van 10 april jl. over het nieuwe communicatieplan, te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer