Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Zij verzoekt de commissievoorzitter bij de Kamervoorzitter en de minister van BZK te sonderen of het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 21 mei 2019, kan worden verplaatst naar 14 mei 2019. Dit in verband met het plenair afronden van de behandeling van een groot aantal wetsvoorstellen eind mei.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer