Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 april 2019
1. 34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Kuiper), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).

2. Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, C)

De commissie besluit:
- Toezegging T02437 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02248 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02251 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de minister van BZK een brief te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer