Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cli├źntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Brief van de minister voor Medische zorg en Sport van 27 maart 2019 (27529, I)

De commissie neemt kennis van de brief waarmee de minister te kennen geeft dat de Kamer voor de zomer geïnformeerd zal worden over het scenario dat leidt tot het optimum van toestemmingsmogelijkheden, en is bereid hierover met de minister in gesprek te gaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer