Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 26 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Aangezien de minister op 14 mei 2019 niet beschikbaar is voor een plenair debat, stelt de commissie voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te verplaatsen naar 21 mei 2019; een en ander onder handhaving van het voorbehoud van tijdige beantwoording (dat wil zeggen uiterlijk 19 april 2019) van de in het verslag gestelde vragen.

Mede in verband met voorgaande wijziging stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem (34864) niet te houden op 28 mei 2019, maar te verdagen tot een nader te bepalen datum na de Kamerwisseling.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer