Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 2 april 2019. Het ministerie van BZK zal verzocht worden uiterlijk 19 april 2019 de nota naar aanleiding van het verslag de Kamer toe te zenden. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 14 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer