Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- 35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema) en Partij voor de Dieren (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer