35.151

Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse EilandenMet dit wetsvoorstel worden voor het jaar 2019 wijzigingen aangebracht in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties.

In het kader van de wederopbouw wordt via deze incidentele suppletoire begrotingswet aan Sint Maarten een overbruggingskrediet in de vorm van een tijdelijke lening van $ 15,000 mln. verleend. Dit bedrag is bedoeld voor het herstel van de Princess Juliana International Airport (PJIA) en de continuering van het luchthavenbedrijf.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 18 april 2019 door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 21 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 februari 2019

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 26 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 26 februari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 26 februari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

8