Bijzondere commissie gedragscode integriteit ingesteldDe Eerste Kamer heeft dinsdag 19 februari een bijzondere commissie ingesteld die op korte termijn een fractie overstijgende gemeenschappelijke gedragscode gaat ontwikkelen voor senatoren. Voorzitter van de commissie is senator Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD); ondervoorzitter is senator Jopie Nooren (PvdA). De commissie telt acht leden en dient uiterlijk 19 april 2019 advies uit te brengen. De gedragscode moet een aanvulling worden op de huidige bepalingen in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over integriteit.

De bijzondere commissie heeft ook als opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een instrumentarium voor de naleving en de interpretatie van deze code.

De commissie is haar werkzaamheden dinsdag meteen gestart en zal de verschillende voorstellen uit het  integriteitsdebat van 29 januari 2019  dat de fractievoorzitters hebben gevoerd nader bezien, wegen en indien mogelijk en wenselijk modaliteiten daarvan uitwerken. De instelling van de commissie was gevraagd in de op  12 februari 2019 Kamerbreed gesteunde motie-Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over onderzoek naar een gedragscode (EK CX, H).

De volledige samenstelling van de commissie:

Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD), voorzitter

Jopie Nooren (PvdA), vicevoorzitter

Niek Jan van Kesteren (CDA)

Joris Backer (D66)

Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV)

Frank Köhler (SP)

Ruard Ganzevoort (GroenLinks)

Martine Baay-Timmerman (50PLUS)

Griffier: Luuk van Luijk


Deel dit item: