Stemming Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 19.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35000-XVII).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Dat was het laatste onderwerp waarover wij moesten stemmen.

We zijn hiermee aan het eind gekomen van de stemmingen en daarmee aan het eind van de laatste vergadering van dit kalenderjaar 2018.

We hebben zo dadelijk het kerstdiner, maar vanaf deze plaats wens ik u allen, en ook de minister, goede feestdagen en een goede jaarwisseling toe. We zien elkaar weer op dinsdag 15 januari.