Stemming Begroting Justitie en VeiligheidVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 19.26 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Begroting Justitie en Veiligheid

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (het onderdeel Immigratie en Asiel) (35000-VI).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Namens de regering is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig.

Allereerst de stemming over het wetsvoorstel 35000-VI, Vaststelling van begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2019. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, 50PLUS, de OSF, de SP, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Ik zei eerst per ongeluk dat het wetsvoorstel verworpen was. Daarmee gaf ik wel heel veel macht aan de Partij voor de Dieren. Excuses. Het zal wel de lange dag zijn. En ik zie al die rode jasjes, dus ik denk: we gaan zo meteen naar het kerstdiner. Nogmaals, er is één partij die tegengestemd heeft, en dat is de Partij voor de Dieren. Dat betekent dat het wetsvoorstel is aangenomen.