Stemming Wet fiscale maatregel rijksmonumentenVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.31 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden (Wet fiscale maatregel rijksmonumenten) (34556).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.