Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelenVerslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.24 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Fiscale vergroeningsmaatregelen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019),

te weten:

de motie-Binnema c.s. over compensatie van de lastenverzwaring die de vermindering van de korting op de energiebelasting veroorzaakt (35029, letter C).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Binnema c.s. (35029, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.