Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.22 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet bedrijfsleven 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019) (35028).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.