35.026, J

Motie-Van Leeuwen (PvdD) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een zwaardere belasting van dierlijke productenIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden en effecten zouden zijn van een zwaardere belasting op dierlijke producten en de Kamer daarover binnen drie maanden te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.026, J
ingediend 11 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.
indiener(s) F. van Leeuwen (PvdD)
mede ondertekend door H.A. Binnema (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
G.A.T.M. Reuten (SP)
dossier(s) Belastingplan 2019 (35.026)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)