35.026, I

Motie-Sent (PvdA) c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten BelastingplanIn deze motie wordt de regering verzocht het pakket Belastingplan voortaan te voorzien van een separate doenvermogentoets.Kerngegevens

nummer 35.026, I
ingediend 11 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 aangenomen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor.
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
P. Ester (ChristenUnie)
F. Köhler (SP)
dossier(s) Belastingplan 2019 (35.026)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 19 januari 2021 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretarissen van Financiën van 17 november 2020 (EK 35.026 / 35.302, U) over een doenvermogentoets bij fiscale wetsvoorstellen voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot de uitvoeringsstatus van deze motie aan te merken als uitgevoerd, mede gelet op het feit dat er een recentere motie-Crone (PvdA) c.s. (35.572, N) over dit onderwerp is aanvaard.

De commissie was in overleg getreden naar aanleiding van de brief van de staatssecretarissen van 9 juli 2020 (EK 35.026 / 35.302, S) over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021 (in verband met deze motie en de toezegging 'De Kamer informeren over hoe de 'doenvermogentoets' wordt gebruikt bij het wijzigen van belastingwetgeving' (T02586)).

De commissie heeft op 3 maart 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 25 februari 2020 (EK 35.026 / 35.302, R) inzake de uitvoering van deze motie voor kennisgeving aangenomen.