35.026, H

Motie-Sent (PvdA) c.s. over de gevolgen van de verhoging van de btw voor verschillende inkomensgroepenIn deze motie wordt de regering verzocht de gevolgen van de verhoging van de btw voor verschillende inkomensgroepen in kaart te brengen, voorafgaand aan de behandeling van de volgende Miljoenennota.Kerngegevens

nummer 35.026, H
ingediend 11 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) E.M. Sent (PvdA)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
dossier(s) Belastingplan 2019 (35.026)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)