35.026, G

Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoedingIn deze motie wordt de regering verzocht om met ingang van 1 januari 2020 de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren.Kerngegevens

nummer 35.026, G
ingediend 11 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) P. Ester (ChristenUnie)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
F. Köhler (SP)
M.L.A. van Rij (CDA)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
M.P.M. van de Ven (VVD)
dossier(s) Belastingplan 2019 (35.026)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 17 december 2019, na de behandeling van het pakket Belastingplan 2020, besloten deze motie als voldaan te beschouwen.