35.000, L

Motie-Van Strien (PVV) over flexibiliteit aangaande rekenrente en benodigde buffers bij het overleg over een nieuw pensioenstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel de nodige flexibiliteit te tonen aangaande de rekenrente en de benodigde buffers, opdat in de komende jaren de indexatie van pensioenen weer mogelijk wordt.Kerngegevens

nummer 35.000, L
ingediend 27 november 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 27 november 2018 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, PvdA, 50PLUS, OSF en SP stemden voor.
indiener(s) G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2019 (35.000)