Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (35.028)

- Pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De leden van de fracties van CDA (Van Rij), SP (Köhler), SGP (Schalk) en 50PLUS (Nagel) leveren inbreng voor het verslag inzake het Pakket Belastingplan 2019. De leden van de fractie van de VVD sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de CDA-fractie inzake het pakket Belastingplan; de leden van de VVD-fractie (Van de Ven) leveren voorts inbreng voor het verslag inzake de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking. De leden van de CDA-fractie sluiten zich bij deze vragen van de leden van de VVD-fractie aan. Tevens leveren de leden van de CDA-fractie (Van Rij) inbreng voor het verslag inzake de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten. De leden van de VVD-fractie (Bruijn) sluiten zich hierbij aan.

De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud uit inzake de voorstellen Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Wet modernisering kleine ondernemersregeling (35.033) en de Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel (35.032).

De commissie besluit tijdens de plenaire behandeling van voornoemde wetsvoorstellen geen indeling in tijdsblokken per wetsvoorstel te hanteren, maar te beraadslagen over het geheel als één pakket.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren