Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) en wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen woningbouw en het faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer