Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 december 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180028 - Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdrijven

- E180028

Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissies besluiten een politieke dialoog te starten met de Europese Commissie. De leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP) hebben aangegeven inbreng hiervoor te willen leveren. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren