Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 december 2018
1. E180028

Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie tot grensoverschrijdende terroristische misdaden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissies besluiten een politieke dialoog te starten met de Europese Commissie. De leden Van Hattem (PVV) en Wezel (SP) hebben aangegeven inbreng hiervoor te willen leveren. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.

2. 32 317, JM

Verslag nader schriftelijk overleg d.d. 29 november 2018 over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda

Het lid Van Hattem (PVV) heeft aangegeven voornemens te zijn inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.

3. 32317, JJ

Verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018

Het lid Vink (D66) geeft aan inbreng te willen leveren n.a.v. het verslag van de JBZ-Raad van 11-12 oktober 2018, maar zij wenst ook de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 december 2018 daarbij te betrekken (32317, JL).

4. 32.317, JL

Geannoteerde agenda JBZ-Raad d.d. 7-8 december 2018

Het lid Vink (D66) geeft aan voornemens te zijn inbreng voor schriftelijk overleg te leveren aangaande de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 7-8 december 2018. De commissies stellen de inbrengdatum vast op 18 december 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren