35.096

Initiatiefvoorstel-Smeulders en Van Rooijen Voorkoming van pensioenkortingen op de korte termijnDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Smeulders (GroenLinks) en het voormalige Tweede Kamerlid Van Rooijen (50PLUS) wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling en geeft pensioenfondsen twee jaar extra de tijd om genoeg vermogen op te bouwen en daarmee pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is door het Tweede Kamerlid Smeulders bij brief van 20 juni 2019 (TK, 9) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Smeulders en Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten