Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (35.028)

- Pakket Belastingplan 2019, Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten

De leden van de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk) leveren inbreng ten behoeve van de voorlopige verslagen inzake het pakket Belastingplan 2019, het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1) (35 030) en de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34 556).

- Rondvraag

De leden van de fractie van de SGP spreken hun voorkeur uit voor plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 op alleen dinsdag 11 december, in plaats van verspreid over zowel maandag 10 december als dinsdag 11 december. In afwachting van de verdere plenaire agenda voor deze data blijft de optie van maandagavond 10 december vooralsnog openstaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren