Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Kwartaalrapportages tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877) (T02532)

-
T02532 en T02534

Tweede kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SP-fractie (Meijer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman