Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 20 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (35.028)

- Pakket Belastingplan 2019 en Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek naar het Pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) te houden op 27 november 2018. Bijgevolg bevestigt de commissie het behandelschema voor het pakket Belastingplan 2019 zoals overeengekomen op 17 april 2018. Onder voorbehoud dat de schriftelijke voorbereiding tijdig zal zijn afgerond wordt de plenaire behandeling voorzien op 10/11 december 2018.

De leden van de fractie van de VVD (Van de Ven) zullen hun schriftelijke inbreng voor het voorlopig verslag alvast via de griffie met de leden van de commissie delen, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren