Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 november 2018
1.
34934

Implementatie EU-Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast) en 50PLUS (Nagel). Daarnaast stelt de commissie de Kamer voor om de Afdeling advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen. Een conceptbrief zal per e-mail worden verspreid onder de leden van de commissie, waarna het voorlichtingsverzoek plenair kan worden geagendeerd.

2.
35015

Verzamelwet pensioenen 2019

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten, mede namens de fracties van VVD (Van de Ven) en D66 (Rinnooy Kan)) en PvdA (Postema; de fractie van de PvdA sluit zich tevens aan bij de CDA-inbreng).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren