32.820

Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenlevingDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over onder andere de brief Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (TK, 248). Deze brief is een nadere uitwerking van het erfgoedbeleid waarin de nadruk wordt gelegd op instandhouding en herbestemming, de leefomgeving en de verbindende kracht van erfgoed.

Daarnaast gaat deze brief in op een omvorming van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten in een subsidieregeling. Dit gebeurt om de kwaliteit van onderhoudswerkzaamheden aan monumenten beter te kunnen toetsen en om de beschikbare middelen in de monumentenzorg meer doelmatig te besteden.

Zie ook het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556).


Kerngegevens

titel

Nieuwe visie cultuurbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

214
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-214] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-214] documenten