Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- Programma Onbeperkt meedoen - Implementatie VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap

Brief van de minister van VWS van 17 september 2018 in reactie op brief van 18 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 24170, C)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief zal per mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer