Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 oktober 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180017 - Commissiemededeling: Het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2018

- E180017 en E180008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties; Uitbreiding van de Europese Unie

Naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 juli 2018 inzake beantwoording vragen naar aanleiding van het EU-uitbreidingspakket, de Westelijke Balkan strategie en de kabinetsreacties (EK 23.987, D) leveren de leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) inbreng voor een nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman