Mr.dr. R. Nehmelman 1

Remco Nehmelman (1971) is vanaf 1 oktober 2018 Griffier van de Eerste Kamer.

De heer Nehmelman is op 10 juli 2018 benoemd en op 2 oktober 2018 beëdigd tot Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Eerder was hij voltijds hoogleraar Publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht, Universitair (hoofd)docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam en Senior beleidsmedewerker/wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf oktober 2018 is hij nog verbonden als onbezoldigd hoogleraar Publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht.

Tussen 2007-2012 adviseerde hij de Groups of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa inzake de transparantie van de financiering van politieke partijen. Voorts was hij tussen juni 2013 tot juni 2017 lid van de Raad voor het openbaar bestuur en tussen april 2015 tot september 2018 lid van de Kiesraad.

Contact: griffier@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Utrecht, 15 maart 1971
 • gehuwd

echtgenoot

 • mw. mr. dr. K.M. Zwaan

kinderen

 • 2 dochters

Opleidingen

 • Doctoraatsexamen Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 22 mei 2002
 • Rechtsgeleerdheid; afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht, juni 1996 (judicium: met genoegen)
 • V.W.O., College Blaucapel, Utrecht 1987-1991

Promotie

 • promoveerde tot doctor op 22 mei 2002 aan de Universiteit Utrecht, op het onderwerp: het algemeen persoonlijkheidsrecht, een rechtsvergelijkende studie in Nederland en Duitsland (promotor prof.mr. H.R.B.M. Kummeling)

Loopbaan

 • Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 1 oktober 2018
 • Hoogleraar Publiek organisatierecht, in het bijzonder op het terrein van het waterbeheer, Universiteit Utrecht, van 1 januari 2014 tot 30 september 2018
 • Voorzitter van de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, Departement Rechtsgeleerdheid, Faculteit REBO, Universiteit Utrecht, van juni 2015 tot september 2018
 • Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht, van 16 juni 2008 tot 31 december 2013
 • Universitair (hoofd)docent Staats- en Bestuursrecht Vrije Universiteit Amsterdam, van 1 september 2004 tot 15 juni 2008
 • Senior beleidsmedewerker/wetgevingsjurist ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Afdeling Bestuur en Wetgeving (decentrale overheden) en deeltijd directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, van 1 september 2002 tot 31 augustus 2004
 • Universitair docent Bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1 januari 2002 tot 31 augustus 2002
 • Assistent in opleiding (promovendus) Universiteit Utrecht, Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht, van 1 juni 1997 tot 31 december 2001, gepromoveerd op het onderwerp: het algemeen persoonlijkheidsrecht

Nevenfuncties

huidige

 • Hoogleraar Publiek organisatierecht, Universiteit Utrecht, vanaf 1 oktober 2018 (onbezoldigd)
 • lid van de European Group of Public Law (sinds 2009)

vorige

 • Adviseur Groups of States against Corruption van de Raad van Europa inzake de transparantie van de financiering van politieke partijen, van 2007-2008
 • Lid van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, van 2010 tot 2013
 • Lid Raad voor het openbaar bestuur, van 2013 tot 2017
 • Lid Kiesraad, van 2015 tot 31 september 2018

Activiteiten

 • hield op 20 maart 2015 zijn oratie in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht getiteld: de Staat achter de dijken
 • was in 2011 met twee collega’s van de Universiteit Utrecht verantwoordelijk voor de oprichting van het tweede Utrechtse Law College (de honorsopleiding van het Departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht)
 • ontving in juni 2010 een NWO-subsidie op het onderwerp: parlementaire immuniteit
 • Verkozen door de Rechtenstudenten Universiteit Utrecht tot docent van het jaar van het Departement Rechtsgeleerdheid, Faculteit REBO, Universiteit Utrecht in het academisch jaar 2014-2015 en 2016-2017
 • Verkozen door de studenten van de Vereniging Tilia van het Utrecht Law College (ULC) tot docent van het jaar in het academisch jaar 2014-2015
 • was in 2003 als wetgevingsambtenaar verantwoordelijk voor de dualisering van de gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 • Winnaar Grondwetstrijd 2015, tezamen met vijf studenten en een collega van de Universiteit Utrecht, onderwerp: een herziening van de Grondwettelijke herzieningsprocedure
 • Winnaar Grondwetstrijd 1998, tezamen met vier collega’s van de Afdeling Staats- en Bestuursrecht Universiteit Utrecht, onderwerp: de Staatkundige proefneming

Publicaties