Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 25 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging T02550 - Kwaliteit AMvB's ambulante gedwongen zorg

Brief van de minister van VWS van 13 juli 2018 inzake twee voorgehangen besluiten gedwongen zorg (25424, G)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman, mede namens de CDA-fractie), SP (Don), PvdA (Fiers) en SGP (Van Dijk).

-
Toezegging T02562 - Euthanasie

Brief van de minister van VWS van 28 augustus 2018 (31996, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de SGP-fractie (Van Dijk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer