Het pakket Belastingplan 2019 bestaat uit de wetsvoorstellen:

De wetsvoorstellen bestaan met name uit maatregelen die in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'PDF-document van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen en zijn conform de fiscale beleidsagenda geordend in samenhangende voorstellen. In lijn met deze agenda richten de wetsvoorstellen zich op:

 • • 
  het tegengaan van (internationale) belastingontwijking en belastingontduiking;
 • • 
  lastenverlichting voor burgers door lagere lasten op arbeid;
 • • 
  plannen die beogen het Nederlandse vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten te verbeteren;
 • • 
  verdere vergroening van het belastingstelsel; en
 • • 
  waarbij de maatregelen uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst met inachtneming van stapelingsrisico’s.

Verder is een aantal maatregelen naar aanleiding van de augustusbesluitvorming ten behoeve van de rijksbegroting 2019 opgenomen.

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2019 door de Eerste Kamer, samen met de voorstellen Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) en Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), vond plaats op 11 december 2018 en de stemmingen vonden plaats op 18 december 2018.