35.033

Wet modernisering kleineondernemersregelingDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2019 en wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968. Met dit voorstel wordt een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting bij een omzetgrens van € 20.000 geïntroduceerd.

Met de modernisering wordt een regeling gecreëerd die beter bij het beoogde doel moet aansluiten: een vereenvoudigde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm, om daarmee hun administratieve lasten te verlichten. De modernisering van de kleineondernemersregeling (KOR) levert een vereenvoudiging van het fiscale stelsel en de uitvoering daarvan op.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: FvD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan stemmen aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: PVV.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019, met het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) en met het voorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), vond plaats op 11 december 2018.

Op maandag 19 november 2018 werd voor de commissie door medewerkers van het ministerie van Financiën een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet modernisering kleineondernemersregeling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2019.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden de artikelen I en II in werking met ingang van 1 januari 2020.

Documenten

41