Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s (34.838)

- 34838

Experimenteerwet zelfrijdende auto’s

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer