Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Monitoring informatievoorziening (33.506) (T02597)

- Stand van zaken implementatie Actief Donorregistratiesysteem (ADR)

Brief van de minister van Medische Zorg en Sport van 6 juli 2018 (33506, W)

De commissie besluit op 2 oktober 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer