33.709, AF

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar MinisterieIn deze motie wordt de regering verzocht om af te zien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie.Kerngegevens