33.852 (R2023), G

Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over de integratie van vluchtelingenIn deze motie wordt de regering verzocht om maatregelen te nemen om de integratie van vluchtelingen te optimaliseren en daarbij te onderzoeken in hoeverre de duur van de naturalisatietermijn daaraan bijdraagt.Kerngegevens

nummer 33.852 (R2023), G
ingediend 26 september 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 oktober 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, CDA en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.H.A. Strik (GroenLinks)
mede ondertekend door R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
H.W. Overbeek (SP)
A.M.T. Wezel (SP)
dossier(s) Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))
behandelende commissie(s) commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)