34.295 / 34.532, J

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over een regeling voor fosfaatrechten voor biologische melkveebedrijvenIn deze motie wordt de regering verzocht om een regeling waarbij melkveebedrijven die op 2 juli 2015 als biologisch of biologisch in omschakeling geregistreerd stonden, fosfaatrechten kunnen aanvragen op basis van hun veestapel in oktober 2016,Kerngegevens

nummer 34.295 / 34.532, J
ingediend 16 mei 2017
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 23 mei 2017. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
N.K. Koffeman (PvdD)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
P. Schnabel (D66)
dossier(s) Invoering stelsel van fosfaatrechten (34.532)
Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken (EZ)