33.623, N

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveauIn deze motie wordt de regering verzocht 

  • te bewerkstelligen dat de bescherming op minimumloonniveau zich uitstrekt tot iedereen, behoudens fiscaal zelfstandigen, die op basis van een overeenkomst betaald krijgt voor verrichte arbeid,
  • de zekerheid van het fictieve dienstverband voor deze groep in ere te herstellen door het wegcontracteren daarvan onmogelijk te maken, en 
  • om opdrachtgevers te voorzien van een eenvoudiger wijze van verificatie om vast te stellen of een opdrachtnemer aangemerkt kan worden als zelfstandige in fiscale zin en aldus niet valt onder de werking van de wet.


Kerngegevens

nummer 33.623, N
ingediend 21 maart 2017
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD en PVV stemden tegen.
indiener(s) A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
Th.C. de Graaf (D66)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
P. Schnabel (D66)
dossier(s) Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bij brief van 7 juli 2017 (EK, Q) gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van SZW van 26 juni 2017 (EK, P) over deze motie.