34.236, H

Motie-Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge RaadIn deze motie wordt de regering verzocht het slachtoffer van een delict de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad.Kerngegevens

nummer 34.236, H
ingediend 21 februari 2017
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 7 maart 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD en SP stemden voor.
indiener(s) R.F. Ruers (SP)
mede ondertekend door H.M. Don (SP)
F. Köhler (SP)
M.P. Meijer (SP)
H.W. Overbeek (SP)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (34.236)
behandelende commissie(s) commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)