34.550, K

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het ontwikkelen van investeringsstrategieën door pensioenfondsenIn deze motie wordt de regering verzocht om te bevorderen dat pensioenfondsen investeringsstrategieën ontwikkelen en faciliteren gericht op groenere en duurzamere bestemmingen voor beleggingen van pensioenkapitaal.Kerngegevens

nummer 34.550, K
ingediend 22 november 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 29 november 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P. Ester (ChristenUnie)
H. ten Hoeve (OSF)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
dossier(s) Miljoenennota 2017 (34.550)