34.550, J

Motie-Van Apeldoorn (SP) en Vos (GroenLinks) over noodzaak van additionele publieke investeringenIn deze motie wordt de regering verzocht om de analyse en de conclusies van de Europese Commissie ten aanzien van de noodzaak van additionele publieke investeringen ter harte te nemen, te komen tot voorstellen voor dergelijke investeringen en deze nog voor het einde van de kabinetsperiode aan de Eerste Kamer voor te leggen.Kerngegevens

nummer 34.550, J
ingediend 22 november 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 29 november 2016 verworpen. SP, GroenLinks en PvdD stemden voor.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door H.M. Don (SP)
F. Köhler (SP)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
H.W. Overbeek (SP)
dossier(s) Miljoenennota 2017 (34.550)