34.550, D

Motie-De Graaf (D66) c.s. over een Europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de VeiligheidsraadIn deze motie wordt de regering verzocht zich in overleg met Italië en Zweden in te zetten voor een Europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de Veiligheidsraad (VR), waaronder de tijdelijke Nederlandse/Italiaanse zetel en de permanente Franse, waarbij het optreden van deze landen in de VR gestoeld is op het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB).Kerngegevens

nummer 34.550, D
ingediend 1 november 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 1 november 2016 aangenomen. VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS en OSF stemden voor .
indiener(s) Th.C. de Graaf (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
L.C. Brinkman (CDA)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
H.A. Schaper (D66)
P. Schnabel (D66)
dossier(s) Miljoenennota 2017 (34.550)