34.255, K

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het eenmalig gunnen van een onbeperkt shoprecht aan pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel vervolg op hun pensioeningangsdatumIn deze motie wordt de regering verzocht om, in het geval dat het initiatiefvoorstel wordt aanvaard, een voorstel in voorbereiding te nemen om pensioengerechtigden die kiezen voor een variabel vervolg op hun pensioeningangsdatum op dat tijdstip eenmalig een onbeperkt shoprecht te gunnen. Kerngegevens

nummer 34.255, K
ingediend 24 mei 2016
behandelstatus vervallen
toelichting behandelstatus Aangehouden op 14 juni 2016. Vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.
indiener(s) A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
H.M. Prast (D66)
M.P.M. van de Ven (VVD)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling (34.255)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)