34.255, N

Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers variabele uitkeringen kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingenIn deze motie wordt de regering verzocht te onderzoeken op welke manier ook alle pensioenfondsen hun deelnemers een variabele uitkering kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen waarbij het ontbreken van een werkgeversbijdrage niet belemmerend werkt, en dit onderzoek tijdig af te ronden met de intentie de benodigde wijzigingen mee te kunnen nemen in de reeds aangekondigde veegwet. Kerngegevens

nummer 34.255, N
ingediend 24 mei 2016
gewijzigd 14 juni 2016
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op Stemming op 14 juni 2016 Op 14 juni 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66 en PVV stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door H. ten Hoeve (OSF)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
dossier(s) Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling (34.255)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)