33.962, M

Motie-Vos (GroenLinks) c.s. over het uit de huidige wet- en regelgeving overnemen van de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningenIn deze motie wordt de regering verzocht de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in de uitvoeringsregelgeving zoveel mogelijk ongewijzigd over te nemen uit de huidige wet- en regelgeving en ervoor te zorgen dat eventuele herformulering niet tot verslechtering van het beschermingsniveau leidt.Kerngegevens

nummer 33.962, M
ingediend 15 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 22 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.B. Vos (GroenLinks)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
M.P. Meijer (SP)
C.P.W.J. Stienen (D66)
M.H.A. Strik (GroenLinks)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Omgevingswet (33.962)
behandelende commissie(s) commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)