34.264, Q

Motie-Atsma (CDA) c.s. over het aanhouden van het huidige wetsvoorstel en op korte termijn te komen met een aanvullend wetsvoorstelIn deze motie wordt de regering verzocht het huidige voorstel tot wijziging van de Mediawet aan te houden en roept op om op korte termijn het aanvullende wetsvoorstel in te dienen. Tenslotte wordt er opgeroepen om voor het zomerreces het wetsvoorstel voor de regionale omroepen in te dienen.Kerngegevens

nummer 34.264, Q
ingediend 8 maart 2016
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 verworpen. CDA, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) J.J. Atsma (CDA)
mede ondertekend door A.M.V. Gerkens (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. Teunissen (PvdD)
G. de Vries-Leggedoor (CDA)
dossier(s) Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)